• MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia
  • MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia

Gậy chống cầm tay và Nạng nách để tăng vững bước đi cho người bị hạn chế vận động chi dưới.

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Xe lăn và DCHT

GẬY 3 CHÂN [MA926]

MA926

Chọn theo Bệnh lý

GẬY 4 CHÂN CAO [MA932]

MA932

Chọn theo Bệnh lý

GẬY 4 CHÂN TAY CONG [MA934]

MA934

Chọn theo Bệnh lý

GẬY 4 CHÂN THẤP [MA924]

MA924

Chọn theo Bệnh lý

GẬY GẤP [MA927]

MA927

Chọn theo Bệnh lý

GẬY GẤP CÓ ĐÈN [MA928C]

MA928C

Chọn theo Bệnh lý

GẬY GẤP CÓ TAY VỊN [MA928D]

MA928D

Chọn theo Bệnh lý

GẬY GHẾ [MA921]

MA921

Chọn theo Bệnh lý

GẬY THẲNG [MA920]

MA920

Chọn theo Bệnh lý

GẬY TỰ ĐỨNG CÓ ĐÈN [MA928]

MA928

Chọn theo Bệnh lý

NẠNG KHUỶU (TÓ) [MA930]

MA930

Chọn theo Bệnh lý

NẠNG NÁCH [MA925]

MA925