• MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia
  • MY AN CORP - Chung sức sẻ Chia

CÁC LOẠI ĐAI HỖ TRỢ VẬN ĐỘNG THỂ CHẤT, PHÒNG TRÁNH & ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THỂ THAO.
Chấn thương khớp và phần mềm chiếm tới trên 70% các chấn thương thể thao. Việc sử dụng Đai hỗ trợ trong vận động thể chất là cách hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế chấn thương khớp & phần mềm một cách chủ động.